Ringa nödsamtal

Finska medborgare och personer som vistas i Finland får hjälp via nödnumret 112 i alla brådskande nödsituationer, oavsett om det brådskande behovet gäller polisen, räddningsväsendet, socialväsendet eller sjuktransporter.

 1. Ring om möjligt nödsamtalet själv
  Det är viktigt att nödsamtalet görs av den som ärendet rör. Han eller hon har den information som den jourhavande behöver för att bedöma hurdan hjälp som behövs. Om samtalet rings av en mellanhand kan hjälpens ankomst fördröjas.
   
 2. Berätta vad som hänt
  Nödcentralsoperatören frågar den som ringt vad som hänt så att operatören kan skicka rätt sorts hjälp i den pågående situationen.
   
 3. Ange exakt adress och kommun
  Nödcentralens distrikt kan ha flera identiska adresser i olika kommuner. Därför är det viktigt att förutom adress även nämna vilken kommun det är fråga om.
   
 4. Besvara de frågor som ställs
  Det finns en orsak till varför den jourhavande operatören ställer just de frågor han eller hon ställer. Frågorna fördröjer inte utryckningen. I brådskande situationer larmar operatören myndigheterna och samarbetspartner redan under samtalet och ger dem tilläggsinformation om incidenten.
   
 5. Följ de anvisningar du får
  Operatören är utbildad i att ge anvisningar för olika situationer. Det är viktigt att följa dessa anvisningar. Korrekta åtgärder är ofta avgörande för slutresultatet.
   
 6. Avsluta samtalet först då du uppmanats göra det
  Att avsluta samtalet för tidigt kan fördröja hur fort hjälpen når fram. Lägg på luren först då du uppmanats göra det. Håll linjen öppen. Den jourhavande operatören eller utryckningsenheten kan behöva tilläggsinformation om incidenten.

Hjälp räddningsmanskapet hitta fram. Ring på nytt om situationen ändras.

Avsluta inte samtalet om nödnumrets linjer är tillfälligt överbelastade! Du hör ett band där du uppmanas vänta en stund på linjen. Nödcentralen svarar på nödsamtalen så snabbt som möjligt och alltid i den ordning samtalen kommer.