Jour under kvällar, nätter och veckoslut

Följande jourer står till tjänst utanför tjänstetid, det vill säga under andra tider än vardagar kl. 8–16.

Åucs Akuten

02 313 8800

Jouren för barn och unga

02 313 1420

Mentalvårdsjour

Åboregionens samjour
02 313 8800

Munhälsovård

Lör–sön kl. 9.00–11.00
02 313 1564
Övriga tider Åboregionens samjour
02 313 8800

Socialservice

Hela dagar
02 262 6003   

Tillnyktringsstation för unga

Under skolåret fre–lör kl. 20.30–2.00
02 266 1222

Veterinärstationer

Vardagar kl. 17.00–8.00
Under veckoslut fre kl. 17.00–mån kl. 8.00
0600 124 44 (0,5 €/min. + lna)

Nyckelord: