Jour under kvällar, nätter och veckoslut

Följande jourer står till tjänst utanför tjänstetid, det vill säga under andra tider än vardagar kl. 8–16.

Barnskydd

112

Hälsostationer och jour

Åboregionens samjour
02 313 8800

Mentalvårdsjour

Åboregionens samjour
02 313 8800

Munhälsovård

Lör–sön kl. 9.00–11.00
02 313 1564
Övriga tider Åboregionens samjour
02 313 8800

Socialservice

112

Tillnyktringsstation för unga

Under skolåret fre–lör kl. 20.30–2.00
02 266 1222

Veterinärstationer

Vardagar kl. 17.00–8.00
Under veckoslut fre kl. 17.00–mån kl. 8.00
0600 124 44 (0,5 €/min. + lna)

Nyckelord: