Jour under tjänstetid

Följande jourer står till tjänst under tjänstetid vardagar kl. 8–16.

Veterinärstationer

kl. 8.00–16.00
Eläinlääkäriasema Pet-Vet, 02 232 0111
Eläinsairaala - Turku, 020 799 9800
Jaravet pieneläinklinikka, 02 232 5799
Koira-kissaklinikka, 02 276 1999
Omaeläinklinikka 02 6514 1210
Univet Veterinärstation Åbo och Reso, 0201 800 770

Barnskydd

kl. 8.30–15.30
02 262 6003

Socialservice, jour

kl. 8.30–15.30
02 262 6003

Munhälsovård

kl. 8.00–15.30
02 266 0644

Hälsostationer

Öppettider kl. 8.00–16.00, telefontider kl. 8.00 - 14.00
02 266 1130

Nyckelord: