Boende- och omsorgsservice för äldre

Boende- och omsorgsservicen för äldre omfattar

  • serviceboende med heldygnsomsorg,
  • omsorgsboende,
  • korttidsboende och
  • mellanboende.

Serviceboende med heldygnsomsorg och omsorgsboende är primärt avsett för äldre som inte längre har möjlighet att fortsätta bo i sitt privathem med hjälp av hemtjänster. Målet är att den äldre inte behöver byta boplats efter att han eller hon flyttat från sitt privathem till ett permanent omsorgsboende.

Vi samarbetar med

  • hemvården,
  • föreningar och
  • församlingar.

Serviceboende med heldygnsomsorg erbjuds i form av gruppboende och lägenhetsboende. En del av gruppboendena är avsedda för minnessjuka personer. Vårdpersonalen är närvarande vid enheten dygnet runt.  Serviceboende med heldygnsomsorg innebär vård dygnet runt och en flytt till en sådan enhet kräver en omfattande bedömning av den äldres funktionsförmåga och servicebehov i samarbete med olika yrkeskunniga. Bedömningen genomförs i samspel med den äldre och med hänsyn till hans eller hennes egna synpunkter. Även synpunkter hos den äldres anhöriga beaktas.

Serviceboende med heldygnsomsorg erbjuds i stadens egna verksamhetsenheter och staden organiserar serviceboende med heldygnsomsorg även via köptjänster och servicesedlar.

 

Besöksadress: 

Telefon:

Finskspråkig service 02 262 6164
Svenskspråkig service 02 262 6174

Öppettider

Finskspråkig service
mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service
mån - fre 09:00 - 12:00