Serviceboende med heldygnsomsorg

Serviceboende med heldygnsomsorg erbjuds i form av gruppboende och lägenhetsboende. En del av gruppboendena är avsedda för minnessjuka personer. Vårdpersonalen är närvarande vid enheten dygnet runt. Serviceboende med heldygnsomsorg innebär vård dygnet runt och en flytt till en sådan enhet kräver en omfattande bedömning av den äldres funktionsförmåga och servicebehov i samarbete med olika yrkeskunniga. Bedömningen genomförs i samspel med den äldre och med hänsyn till hans eller hennes egna synpunkter. Även synpunkterna hos den äldres anhöriga beaktas.

I vården av äldre personer fäster man uppmärksamhet särskilt vid

  • bevaring av funktionsförmågan och de sociala nätverken,
  • näring,
  • en säker sjukvård,
  • munhälsan och
  • brukarnas trygghet.

Serviceboende med heldygnsomsorg erbjuds i stadens egna verksamhetsenheter och staden organiserar serviceboende med heldygnsomsorg även via köptjänster och servicesedlar.