Lehmusvalkama och Rosenkvarterets välfärdscenter

Saknar du något att göra i din vardag? Kom med i välfärdscentrens verksamhet när det passar dig. Alla pensionerade Åbobor som fyllt 65 år är välkomna.

Vi erbjuder våra besökare:

  • gruppverksamhet, exempelvis motions- och samtalsgrupper
  • kreativ verksamhet, exempelvis handarbete och träslöjd
  • möjlighet att läsa tidningar
  • biljard och andra spel
  • handledning i användning av digitala apparater
  • gym (för personer som genomgått en introduktion för att lära sig använda utrustningen)
  • bastu- och bassängavdelning
  • föreläsningar
  • kulturevenemang
  • frivilligverksamhet

Vår verksamhet är målinriktad och hjälper äldre att vara aktiva. Vi erbjuder både avgiftsbelagd och avgiftsfri verksamhet.

Besöksadress: 

Allégatan 11
20100 Åbo

Telefon:

Kundrådgivning 040 632 3382

Besöksadress: 

Stickelbärsgatan 7
20700 Åbo

Telefon:

Serviceförman 050 310 1679
Rådgivning 02 625 020

Öppettider

Rådgivning (Ite-piste (Egenvård-punkt) kl. 8-10)
mån - fre 08:00 - 15:00