Rådgivning och handledning för äldre personer

Servicehandledningen för äldre personer är anträffbar i Salutorgets Monitori fr.o.m.  den 16.9.2020

Servicehandledningen för äldre personer betjänar i Salutorgets Monitori må-fr kl. 9.00-16.00
OBS! Könummerapparaten är i bruk må-fr kl. 9.00-11.00 och kl. 12.00-15.45

Besöksadress: 
Humlegårdsgatan 7b
20100 Åbo

Telefon:

Finskspråkig service 02 262 6164
Svenskspråkig service 02 262 6174
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Finskspråkig service

mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service

mån - fre 09:00 - 12:00
Besöksadress: 
Auragatan 8 | KOP-kolmio
20100 Åbo

Telefon:

Den gemensamma kundtjänstens servicenummer 02 262 0100
Stadens växel 02 330 000

Öppettider

Obs! Kontrollera öppettiderna

mån - fre 09:00 - 18:00
lör 10:00 - 15:00

Avvikande öppettider

Öppettider fre

30.10.2020
09:00 - 16:00

Alla helgons dag

31.10.2020
Stängd

Grubblar du på hur du ska klara dig i hemmet? Söker du information om service som ges i hemmet, till exempel städ- och måltidstjänster eller hemvårdstjänster?

Numret till kund- och servicehandledning för äldre personer i Egentliga Finland, tfn 02 262 6164 betjänar vardagar kl. 9–15. Telefontjänsten ger dig handledning och rådgivning när du eller en anhörig känner oro över något i en äldre persons vardag. En servicehandledare ansvarar alltid för telefontjänsten och hjälper dig hitta de rätta tjänsterna. Du hittar även hjälp på webbplatsen www.asiakasneuvonta.fi där man har sammanställt tjänster till äldre och närståendevårdare i hela Egentliga Finland.

Du kan också lämna en kontaktbegäran på adressen: www.asiakasneuvonta.fi/fi/yhteydenottopyynto. Då ringer vi tillbaka till dig.

Servicehandledaren kommer även vid behov hem till dig för ett utvärderingsbesök. Utvärderingsbesöket är ofta det bästa sättet att utreda ditt behov av hjälp. Du kan själv be om ett hembesök, men begäran kan även inlämnas av en anhörig, en vän eller granne. Man kommer alltid på förhand överens om besöket per telefon.

Handledning för äldre personer finns också i Salutorgets Monitori må-fr kl. 9.00-16.00.

Numret till kund- och servicehandledningen för äldre i Egentliga Finland, tfn 02 262 6174, betjänar vardagar kl. 9-15. En servicehandledare svarar alltid i telefonen och hjälper dig hitta de rätta tjänsterna. Du hittar hjälp även på webbplatsen www.asiakasneuvonta.fi där man har sammanställt tjänster till äldre och närståendevårdare i hela Egentliga Finland.

Servicehandledaren kommer även vid behov hem till dig för ett utvärderingsbesök. Du kan själv be om en utvärdering, men begäran kan även inlämnas av en anhörig, en vän eller en granne. Man kommer alltid på förhand överens om besöket per telefon. Handledning för äldre personer finns också i Salutorgets Monitori må-fr kl. 9.00-16.00.

Lokaliteter

Lokaliteter

Salutorgets Monitori

Äldre personer som behöver information om olika servicealternativ

Servicehandledningen för äldre personer betjänar i Salutorgets Monitori  må-fr kl. 9.00-16.00

OBS! Könummerapparaten är i bruk må-fr kl. 9.00-11.00 och kl. 12.00-15.45

Telefon:

02 262 6164
02 262 6174
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads hälsavårdväsendet

Öppettider

Servicetid

mån - fre 09:00 - 16:00

Telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer i Egentliga Finland

Seniorer och deras anhöriga, som behöver servicehandledning och rådgivning

Telefon:

Finskspråkig service 02 262 6164
Svenskspråkig service 02 262 6174
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Finskspråkig service

mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service

mån - fre 09:00 - 12:00