Hemvård

Du ansöker om att få bli kund inom Åbo stads hemvård genom att ringa kund- och servicehandledning för äldre personer i Egentliga Finland, där du får handledning och rådgivning.

Hemvårdens kunder är äldre, handikappade och långtidssjuka. Dina behov av service utvärderas individuellt. Tjänsten beviljas antingen som regelbunden eller som tillfällig. Tillsammans med dig görs en individuell vård- och serviceplan upp. För hemvården uppbärs en avgift enligt förordningen om klientavgifter. Det finns 22 hemvårdsområden i Åbo och det är serviceförman som ansvarar för områdets verksamhet.

Mer information får du genom att ringa till telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer i Egentliga Finland 02 262 6174.

Besöksadress: 

Telefon:

Finskspråkig service 02 262 6164
Svenskspråkig service 02 262 6174
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Finskspråkig service
mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service
mån - fre 09:00 - 12:00