Övriga tjänster som stöder hemmaboende

Det är möjligt att få stödtjänster beviljade av Åbo stad som stöd för hemmaboende: bastu/tvätt-, måltids- och trygghetstelefon samt servicesedlar för städning. Syftet är att trygga möjligheterna till ett tryggt hemmaboende så länge som möjligt. Närmare tilläggsuppgifter om servicen och kriterier för servicen från länkarna som finns under.

Kontakt angående ordnande av tjänsterna:

Telefon: Telefonnummer för rådgivning och servicehandledning av äldre i Egentliga Finland till nya kunder kl. 9–15: 02 262 6164

Svenskspråkigt telefonnummer för rådgivning och servicehandledning av äldre till nya kunder kl. 9–12: 02 262 6174

Klienter som beviljats Åbo stads stödtjänster (måltidstjänster, servicesedel för städning, säkerhetstelefontjänst): telefonnumret för stödtjänsternas kundtjänst kl. 9–12.00 på vardagar: 050 373 1037

Servicehandledare och chef för bastu/tvättjänsten 040 673 8216

 

 

Besöksadress: 

Kärsämäentie 11
20360 Åbo

Telefon:

Rådgivning och handledning till nya kunder på finska kl. 9-15: 02 262 6164
Rådgivning och handledning till nya kunder på svenska kl. 9-12: 02 262 6174
Stödservicekunder 050 373 1037
Servicehandledare och chef för tvättjänsten 040 673 8216
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
E-post: 
vanhuspalveluiden.tukipalvelut@turku.fi

Öppettider

Telefontid
mån - fre 09:00 - 12:00