Korttidsboende

Enheter inom den tillfälliga vården

  • Portsahemmet, avdelningen för korttidsvård tfn 02 262 5022
  • Linhagen, avdelning 3A tfn 02 262 5519
  • Linhagen, avdelning 3B tfn 02 262 5521
  • Linhagen, avdelning 4A tfn 044 907 2817
  • Mäntyrinne, avdelning 1 tfn 02 262 6927
  • Runosbacken, avdelning 5B tfn 050 310 1615
  • Kotikunnas Hoitokoti Venla tfn 02 282 022

Korttidsvård är en tjänst som är avsedd för äldre personer som bor kvar hemma. Syftet är att upprätthålla och förbättra den äldres fysiska och psykiska funktionsförmåga.

Med hjälp av korttidsvården ges äldre personer stöd så att de kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Korttidsvården underlättar också de anhörigas vardag och stöder närståendevårdarna.

De som får korttidsvård är i regel klienter inom hemvården eller närståendevården. Vårdperioderna är vanligen 1–2 veckor långa och ordnas antingen på stadens egna enheter för serviceboende med heldygnsomsorg eller som köptjänster på andra motsvarande enheter.

Behovet av korttidsvård kartläggs och vårdperioderna avtalas om individuellt.

Bokningar

  • Vårdperioder för hemvårdsklienter bokas via en sjukskötare inom hemvården.
  • Vårdperioder för klienter som beviljats stöd för närståendevård bokas via ledaren för närståendevården inom det egna området.
  • Bokningar för klienter som inte beviljats ovannämnda tjänster görs via servicehandledaren inom korttidsvården.

Vårdavgiften för korttidsvården är 22 euro per dygn. Avgiften omfattas inte av avgiftstaket.

KONTAKTUPPGIFTER

Servicehandledare inom korttidsvården Jaana Perttilä, tfn 040 687 8712,  Hofrättsgatan 3, 20500 Åbo

Sekreterare Tuire Kivinen, tfn 040 182 0911 (tidsbokningar, avbokningar och förfrågningar), Linhagsgatan 17, 20320 Åbo

E-mail: vanhusten.tilapaishoito@turku.fi