Stöd för närståendevård

Närståendevårdsstödet är ett vårdarvode som betalas för att trygga hemvård, annan omsorg och/eller service som specificeras i vård- och serviceplanen för äldre, sjuka eller handikappade.

  • Stödet betalas till en vårdare som kan vara en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.
  • Stödets storlek bestäms enligt den vårdbehövandes behov av hjälp och stöd.
  • Till ansökan bifogas ett läkarutlåtande.
  • Ansökan och tillhörande bilagor inlämnas till öppenvårdsledaren som därefter kontaktar den person som ansöker om närståendevårdsstöd och kommer överens om ett hembesök.
  • Vårdarvodet är en beskattningsbar inkomst.

Med den person som ansöker om stöd för närståendevård ingås i allmänhet ett avtal som gäller tillsvidare. Beslut om närståendevårdsavtal och beviljande av stöd fattas av öppenvårdsledaren. Till närståendevårdsavtalet hör alltid en vård- och serviceplan.

Närståendevårdaren har rätt till tre lediga dagar i månaden eftersom närståendevården är bindande dygnet runt.

Närmare upplysningar om närståendevårdsstödet fås via kontaktuppgifterna för öppenvårdsservice.

Servicesedlar för närståendevårdsstöd

Du minns väl att serviceproducenterna hittas i realtid på adressen: https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat (på finska)

Besöksadress: 

Varusmestarintie 14
20360 Turku

Telefon:

Gemensamma servicenummer 040 630 5974
E-post: 
vammaispalvelut.lastenpalvelut@turku.fi

Öppettider

Telefon
mån - tis 09:00 - 11:00
ons 13:00 - 14:00
tors 09:00 - 11:00

Besöksadress: 

Telefon:

Servicenummer 02 262 6777
E-post: 
sote.omaishoidontuki@turku.fi

Öppettider

Telefontid
mån - tis 09:00 - 11:00
ons 13:00 - 15:00
tors - fre 09:00 - 11:00