Service som ges i hemmet

Lagen om klientavgifter ändras den 1 juli 2021. Målet med lagreformen är att göra klientavgifterna för social- och hälsovården enhetligare och skäligare på riksomfattande plan. 

Den nya lagen om klientavgifter ändrar bestämmelserna om avgifterna för hemvården. I Åbo har man tidigare använt en serviceavgift i fem klasser som grundar sig på tjänstens omfattning. Enligt den nya lagen som träder i kraft den 1 juli 2021 tas en avgift ut för fortlöpande och regelbunden service i hemmet som bestäms enligt antalet servicetimmar som antecknats i servicebeslutet. Avgifterna bestäms i fortsättningen, med undantag för de första servicetimmarna, per timme. 

För alla nuvarande klienter inom hemvården fattas nya avgiftsbeslut om hemvården från och med den 1 juli 2021. Ni kommer att få ett nytt beslut före 15.8.2021. Om den service ni får varierar månadsvis kan avgiftsbeslut fattas utifrån den genomsnittliga bedömningen. Avgiftsgrunderna bestäms fortfarande enligt klientens betalningsförmåga och familjestorleken. 

Besöksadress: 

Telefon:

Finskspråkig service 02 262 6164
Svenskspråkig service 02 262 6174
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Finskspråkig service
mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service
mån - fre 09:00 - 12:00
Nyckelord: