Servicehandledning för äldre

Servicehandledare för äldre kan anträffas vid Monitori vid Salutorget från och med den 16.9.2020

Servicehandledningen betjänar på Monitori varje vardag, måndag till fredag kl. 9.00–16.00 (turnummerapparaten är i bruk kl. 9.00–11.00 och kl. 12.00–15.45)

Servicehandledningen för äldre erbjuder rådgivning och handledning med låg tröskel för äldre och deras närstående om olika slags service riktade till de äldre. Från servicehandledningen får man information om verksamhet och service som erbjuds av kommunen, företag, föreningar och organisationer. Inom servicehandledningen strävar man efter att hitta lösningar till utmaningar inom de äldres vardag. Målet med servicehandledningen är att stöda ett meningsfullt liv och äldres förmåga att klara sig i sitt eget hem så länge som möjligt.

Vid behov kan man vid servicehandledningen boka en tid till klienten för en omfattande utvärdering av servicebehovet. Utvärderingen av servicebehov görs som hembesök och där utreds bland annat livssituation, hälsotillstånd, resurser, funktionsförmåga och behovet av stöd och service. Klienten själv, en närstående eller någon annan person kan med klientens samtycke be om utvärderingsbesök. Man kommer alltid på förhand överens om hembesöket med klienten.

Servicehandledningens tjänster är avgiftsfria för klienten.

Om du redan är kund hos social- eller hälsovården, vänligen kontakta din vårdande enhet, till exempel angående tjänster och förmåner.

Vid frågor gällande hälsotillståndet, vänligen var i kontakt med hälsostationen eller din vårdande enhet, eller vid nödfall ring 112.

Besöksadress: 

Telefon:

Finskspråkig service 02 262 6164
Svenskspråkig service 02 262 6174

Öppettider

Finskspråkig service
mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service
mån - fre 09:00 - 12:00