Orosanmälan

Gör en orosanmälan

På ett elektroniskt formulär kan du anmälan din oro

Du kan anmäla din oro över en äldre Åbobo som verkar vara i behov av hjälp. En anmälan kan göras till exempel av en granne eller en närstående.

När kan anmälan göras?

Orolig kan man bli till exempel om en äldre persons trygghet när det sker förändringar av beteendet, funktionsförmågan eller orken. Med hjälp av orosanmälan får den äldre den hjälp hen behöver och som hen inte själv kan be om.

Om det är möjligt diskutera med personen du oroar dig över innan du sänder en orosanmälan.

Hur gör man en orosanmälan?

Du kan använda ett elektroniskt formulär för orosanmälan om en äldre Åbobo i behov av hjälp 

Det elektroniska formuläret för orosanmälan är avsett att användas i icke-brådskande fall. Om det gäller en livshotade eller på annat sätt akut hälsovådlig situation ring

  • det allmänna nödnumret 112
  • Socialjouren tfn 02 262 6003, dygnet runt, alla dagar i veckan

På formuläret ska du ange uppgifter om personen du oroar dig för och vad orsaken till oron är. Du kan göra anmälan anonymt. Om man känner till namnet på den som har gjort anmälan, kan personalen inom äldreomsorgen som behandlar orosanmälningar berätta det för den äldre. Uppgifterna används inte för några andra syften.

Personuppgifterna på orosanmälan behandlas enligt dataskyddslagstiftningen.

Vad händer efter att en orosanmälan gjorts?

Yrkespersoner inom Åbo stads äldreomsorg behandlar orosanmälan. Utifrån anmälan kontaktar de den äldre, och hens situation och behov utreds.

Social- och hälsovårdsmyndigheterna har tystnadsplikt och således kan uppgifter om en privatperson inte ges till den som gjorde anmälan.

Låt oss visa att vi bryr oss.