Anmälan om en äldre persons behov av service enligt lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Anmälan om den äldre personens servicebehov kan göras antingen av en privatperson eller en myndighet. Anmälan kan göras av vem som helst som är orolig för den äldres situation.

En privatperson har rätt att göra en anmälan om en äldre persons behov av stöd, medan myndigheterna enligt 25 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre har en anmälningsskyldighet. Anmälan om den äldres behov av services ska göras när man är orolig för en äldre person.

Orsaker till att oroa sig för den äldres välmående kan uppstå till exempel då den äldre:

 • inte klarar sig med de befintliga tjänsterna, t.ex. inte kan säkerställa näringen, läkemedelsservicen eller ta hand om sin hygien.
 • bor i en bristfälligt utrustad bostad eller om boendet på annat sätt inte är ändamålsenligt.
 • inte längre självständigt kan ta hand om sina ärenden.
 • inte kan söka sig till de social- eller hälsovårdstjänster som behövs.
 • far illa.
 • använder orimligt med rusmedel och äventyrar sin hälsa.
 • äventyrar sin säkerhet eller hälsa.
 • har ett uppenbart behov av hjälpmedel.

Kontaktuppgifter

 • Telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer i Egentliga Finland, tfn 02 262 6174 (öppet vardagar kl. 9.00–12.00)
 • Socialjouren, tfn 02 262 6003 (öppet 24/7)
 • Hemvårdens nattvård, tfn 050 556 7453 (mån-sön 21.00–07.00)