Välfärdscenter

Besöksadress: 
Allégatan 11
20100 Åbo

Telefon:

Serviceförman 050 553 0943
Rådgivning (02) 262 6000

Öppettider

Rådgivning

mån - fre 08:00 - 15:00

Avvikande öppettider

1.6.2019 - 26.8.2019
Stängd
15.5.2019 - 31.5.2019
Stängd
Besöksadress: 
Stickelbärsgatan 7
20700 Åbo

Telefon:

Serviceförman 050 310 1679
Rådgivning (02) 625 020

Öppettider

Rådgivning (Ite-piste (Egenvård-punkt) kl. 8-10)

mån - fre 08:00 - 15:00

Vi erbjuder de äldre i Åbo mångsidiga tjänster. Vi uppmuntrar dig till att ta ansvar för ditt välmående.

Fråga mer:

Rådgivning tfn 262 5020 (Lehmusvalkama välfärdscenter)

Rådgivning tfn 262 6000 (Rosenkvarterets välfärdscenter)

Lokaliteter

Lokaliteter
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat

Servicecentret Rosenkvarteret (dagverksamhet)

Servicecentret erbjuder stödservice som stöder hemmaboendet
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska