Poliklinikavgifterna

Poliklinikavgift 41,20 euro uppbärs för alla poliklinikbesök oberoende av om det gäller besök på en läkarmottagning eller t.ex. en åtgärd som utförts självständigt av annan hälsovårdspersonal. Poliklinikavgiften inräknas i avgiftstaket.

Om patienten under samma dag sänds från en poliklinik till en annan uppbärs endast en avgift. Om klienten tas in på sjukhus omedelbart efter poliklinikbesöket uppbärs ingen poliklinikavgift utan i stället avgiften för vård på anstalt.

Poliklinikavgift uppbärs inte i följande specialfall:

  • För utprovning av hjälpmedel
  • För besök inom missbrukarvården på polikliniken för barn och unga och för besök på preventivrådgivningsbyrån
  • För besök på mödra- och barnrådgivningsbyråerna
  • För skolhälsovården
  • För specialomsorgen om utvecklingsstörda
  • Av frontveteraner om FPA-kortet har R-kod
  • Särskild skötaravgift av diabetiker (med undantag av installering av glukossensor då poliklinikavgift uppbärs)