Klientavgifter fr.o.m. 1.1.2018

Vård/behandlingAvgift €
Bötesavgiften för service som inte använts eller annullerats50,80
Dagkirurgi (endast på öronpolikliniken)135,10
Dag- och nattvård22,50
Fysioterapi11,40
Hälsovårdscentralavgift för de 3 första besöken per år20,60
Kortvarigt effektiverad serviceboende (ingår inte i avgiftstaket)22,00
Kortvarig institutionsvård, övrig institutionsvård48,90
Kortvarig institutionsvård som uppbärs efter att avgiftstaket uppnåtts22,50
Läkarintyg, avgiften högst50,80
Läkarintyg för körkortet61,00
Rehabiliteringsvård16,90
Serievård11,40
Tillfällig hemsjukvård (läkarbesök)18,90
Tillfällig hemsjukvård (besök av en annan vårdpersonal)12,00