Klientavgifter för vård i serier

Avgiften för vård i serie är 11,40 euro per vårdtillfälle. Avgiften får tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår.  Avgiften ingår i avgiftstaket.

Avgift tas ut för:

  • kontinuerlig dialysvård
  • medicinsk rehabilitering
  • ergoterapi i serie
  • fysioterapi i serie
  • hyposensibiliseringsvård (öronpolikliniken), tal- och röststörnings- samt sytostatvård eller annan motsvarande vård som ges på specialsjukvårdens polikliniker
  • övrig vård i serier

Avgift tas inte ut för:

  • vård för personer under 18 år
  • hyposensibiliteringsvård, tal- och röststörningsvård eller annan motsvarande vård som ges på hälsocentralen
  • besök som gäller utprovning, förnyande och service av hjälpmedel

Tilläggsuppgifter fås från det verksamhetsställe man fått vården.

Nyckelord: