Klientavgifter för mun- och tandvård

För varje vårdbesök uppbärs en besöksavgift enligt den riksomfattande avgiftsförordningen och avgifter för vårdåtgärder. 
Fakturan för vården skickas hem per post. För kommunal tandvård beviljas ingen FPA-ersättning. Åbo stads mun- och tandvårdstjänster är avgiftsfria för 18-åringar och yngre. Av veteranerna tas ingen avgift ut för undersökning, förebyggande arbete  ellerarbete som utförs av en tandläkare med anknytning tillprotetik 
För oanvänd tid som inte avbokats utan giltigt skäl, debiteras enligt klientavgiftsförordningen 50,80 euro av personer äldre än 18 år. För betalningspåminnelser uppbärs en tilläggsavgift. Avgifterna för mun- och tandvård är utmätbara. 

Mun- och tandvårdens grundavgifter 

  • grundavgift, munhygienist 10,20 € 
  • grundavgift, tandläkare 13,10 € 
  • grundavgift, specialisttandläkare 19,20 € 
  • tandröntgen 8,40 € 
  • panoramaröntgen 18,90 € 

För åtgärderna debiteras en avgift enligt den riksomfattande avgiftsförordningen för vårdåtgärderna. 
 
I ärenden som gäller mun- och tandvårdens faktura kan man kontakta: Åbo stads servicenummer 040 486 9531 (kommer att besvaras på vardagar från 9 till 13).