Poliklinikavgifterna

Poliklinikavgift är 41,20 euro. Undersökning och vård på poliklinik är avgiftsfri för personer under 18 år. Om en patient överförs från en poliklinik till en annan under samma dag debiteras endast en avgift. Om personen efter ett poliklinikbesök överförs för behandling till ett sjukhus debiteras en anstaltvårdsavgift istället för poliklinikvårdsavgiften.

Om patienten under samma dag sänds från en poliklinik till en annan uppbärs endast en avgift. Om klienten tas in på sjukhus omedelbart efter poliklinikbesöket uppbärs ingen poliklinikavgift utan i stället avgiften för vård på anstalt.

Poliklinikavgift uppbärs inte i följande specialfall:

  • Patienten är under 18 år
  • För utprovning av hjälpmedel
  • För besök inom missbrukarvården på polikliniken för barn och unga och för besök på preventivrådgivningsbyrån
  • För besök på mödra- och barnrådgivningsbyråerna
  • För skolhälsovården
  • För undersökning och behandling av könssjukdomar
  • För specialomsorgen om utvecklingsstörda
  • Av frontveteraner om FPA-kortet har R-kod
  • Särskild skötaravgift av diabetiker (med undantag av installering av glukossensor då poliklinikavgift uppbärs)