Avgifter för tillfällig hemsjukvård och hemvård

Tillfällig hemsjukvård och hemvård är kortvarig hjälp som ges till kunden och de är av engångskaraktär. Betalningar för tillfällig hemsjukvård ackumulerar ett betalningstak.

För tillfällig hemsjukvård tas ut en avgift om 18,90 € för ett läkar- eller tandläkarbesök och 12,00 € för ett besök av annan person.

Avgift för tillfällig hemsjukvård tas inte ut av:

  • person som får fortgående och regelbunden hemsjukvård
  • krigsinvalid med en invaliditetsgrad på minst 10 %
  • militärinvalid med en invaliditetsgrad på minst 20 %
  • för hemsjukvård då den ges som stöd i närståendevården
  • frontveteran

För tillfällig hemvård tas ut en avgift om 7,00 € om besöket varar under tre timmar och 15,00 € om besöket varar över tre timmar.

Avgift för tillfällig hemvård tas inte ut av:

  • krigsinvalid som har en invaliditetsgrad på minst 10 %
  • militärinvalid som har en invaliditetsgrad på minst 20 %
  • frontveteran

Mer information fås från servicehandledningen för äldre eller från det kommunala hemvårdsdistriktet som tillhandahållit vården. Mer information om andra kundavgifter kan fås via länken nedan.