Avgifter för hemvård

En service- och vårdplan utarbetas tillsammans med serviceanvändaren för den service som ges hemma. Då det är frågan om regelbunden och kontinuerlig hjälp som ges hemma avgörs hemvårdens avgift på basis av de servicetimmar, antal personer och betalningsförmågan som bokförts i planen som utgjort servicebeslutet. 

Kundens månadsavgift beräknas på den månadsinkomst som överstiger inkomstgränsen. Vid fastställandet av betalningsförmågan beaktas kundens bruttoinkomst och bruttoinkomsterna av den person som bor i ett gemensamt hushåll med kunden under äktenskapliga eller äktenskapsliknande förhållanden. 

Om personen är både en hemserviceklient och en hemsjukvårdsklient, baseras avgiften på det totala antalet timmar av alla tjänster som klienten utnyttjar, enligt definitionen i klientens vård- och serviceplan. 

En person i hemvård har rätt till kostnadsfri vård i hemmet om han eller hon inte kan uträtta ärenden på ett hälsocenter eller om vårdsituationen för den behandlade personen annars är krävande. 

Inkomstgränserna är som följer: 

Familjens storlek, antal personer  1 personer2 personer3 personer4 personer5 personer6 personer
Inkomstgräns, euro per månad588 e1084 e1701 e2103 e2546 e2924 e

Om det finns fler än sex personer höjs inkomstgränsen med 350 euro för varje ytterligare person. Betalningsprocenten är följande: 

Servicetimmar per månad 1 personer2 personer3 personer4 personer5 personer6 personer eller flera
4 timmar eller färre8,00 %7,00 %6,00 %6,00 %6,00 %6,00 %
5 timmar10,00 %8,75 %7,50 %7,50 %7,50 %7,50 %
6 timmar12,00 %10,50 %9,00 %9,00 %9,00 %9,00 %
7 timmar14,00 %12,25 %10,50 %10,50 %10,50 %10,50 %
8 timmar16,00 %14,00 %12,00 %12,00 %12,00 %12,00 %
9 timmar17,00 %14,75%12,50 %12,50 %12,50 %12,00 %
10 timmar18,00 %15,50 %13,00 %13,00 %13,00 %12,00 %
11 timmar19,00 %16,25 %13,50 %13,50 %13,50 %12,00 %
12 timmar20,00 %17,00 %14,00 %14,00 %14,00 %12,00 %
13 timmar21,00 %17,75 %14,50 %14,50 %14,00 %12,00 %
14 timmar22,00 %18,50 %15,00 %15,00 %14,00 %12,00 %
15 timmar23,00 %19,25 %15,50%15,50 %14,00 %12,00 %
16 timmar24,00 %20,00 %16,00%16,00 %14,00 %12,00 %
17 timmar24,50 %20,50 %16,50 %16,00 %14,00 %12,00 %
18 timmar25,00 %21,00 %17,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
19 timmar25,50 %21,50 %17,50 %16,00 %14,00 %12,00 %
20 timmar26,00 %22,00 %18,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
21 timmar26,50 %22,50 %18,50 %16,00 %14,00 %12,00 %
22 timmar27,00 %23,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
23 timmar27,50 %23,50 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
24 timmar28,00 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
25 timmar28,50 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
26 timmar29,00 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
27 timmar29,50 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
28 timmar30,00 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
29 timmar30,50 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
30 timmar31,00 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
31 timmar31,50 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
32 timmar32,00 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
33 timmar32,50 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
34 timmar33,00 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
35 timmar33,50 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
36 timmar34,00 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
37 timmar34,50 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %
38 timmar eller flera35,00 %24,00 %19,00 %16,00 %14,00 %12,00 %

Exempel på betalning: 

Ett par besöks av en vårdgivare en gång i veckan och de behöver service 10 timmar/månad. Parets bruttoinkomst är 1500 €/månad. 1084 € dras av från deras inkomst, vilket är inkomstgränsen för ett tvåpersonshushåll (1500 - 1084 = 416 €). Utifrån den återstående andelen beräknas procentandelen i enlighet med servicetimmarnas mängd, som i deras fall är 15,5% (416 € x 0,155 € = 64,48 €). Paret betalar 64,48 € per månad för sin hemvård. 

1500 € - 1084 € = 416 € 
416 € x 15,5% = 64,48 € 
Serviceavgiften är 64,48 euro per månad.

Mer information fås från servicehandledningen. De som är kunder hos kommunal hemvård får mer information från sitt eget hemvårdsdistrikt.