Avgifter för dag- och nattvård

Avgift tas ut för vårddagen - också avresedagen – då personen får vård endast på dagen (dagvård) eller natten (nattvård) på hälsocentralen eller sjukhuset. Avgiften ingår i avgiftstaket.
Avgiften gäller dagsjukhusenheterna då poliklinikavgift eller avgift för vård i serier inte tas ut.

Avgift tas inte ut:

  • av personer under 18 år då vårddagarnas antal överstiger sju under ett kalenderår
  • för specialomsorgen om utvecklingsstörda
  • av krigsinvalider som har en invaliditetsgrad på minst 10 %
  • av militärinvalider som har en invaliditetsgrad på minst 20 %

Tilläggsuppgifter fås från det verksamhetsställe man fått vården.

Nyckelord: