Avgifterna för långvarig anstaltsvård

Hos personer i långvarig anstaltsvård (beräknas pågå längre än tre månader) tas ut en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan i enlighet med klientavgiftsförordningen. Avgiften är 85 % av nettoinkomsten per månad.  Kunden ska dock ha kvar minst 110,00 euro till sitt personliga förfogande per månad. Om den som är i långvarig anstaltsvård har högre inkomst än maken/makan är vårdavgiften  42,5 % av makarnas sammanräknade månadsinkomster. 

Avgift tas inte ut för frånvaro över fem dagar men den tas ut för de första fem dagarna. Om anstaltsvården avbryts för hela månaden tas avgift inte ut alls.

Betalningskontoret skickar ut en förfrågan om inkomster till den som sköter klientens ärenden då beslut om långtidsvård getts. Man får ca två veckor tid på sig att returnera inkomstutredningen. Vid behov kan den som sköter ärendet be om anvisningar eller tilläggstid att utreda inkomsterna.