Avgifterna för dagkirurgi

Avgifterna för dagkirurgin gäller endast avgifterna på polikliniken för öronsjukdomar och ingår i avgiftstaket.

För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssalen och som förutsätter nedsövning, omfattande bedövning eller intravenös medicinering uppbärs en avgift för dagkirurgi.

Om en patient stannar kvar på vårdstället fram till det följande dygnet efter ett dagkirurgiskt ingrepp, uppbärs en avgift för kortvarig anstaltsvård för det andra dygnet.