Kortvarig anstaltsvård och tillfällig vård inom öppenvårdsenheterna

Vård på sjukhus, kortvarig anstaltsvård

För kortvarig vård på sjukhus (mindre än 3 månader) uppbärs 48,90 euro per vårddag för vård och uppehälle. Avgift uppbärs också för utskrivningsdagen. Avgiften sjunker till 22,50 euro per vårddag efter att avgiftstaket nåtts.

Avgift uppbärs inte

  • av personer under 18 år då vårddagarna under kalenderåret är fler än sju

Tillfällig vård

För tilllfällig vård tas ut en avgift om 25,00 euro per vårddag (Hemmet, Kotikunnas, Linhagen, Mäntyrinne, Portsahemmet, Runosbacken). Klientavgiften för tillfällig vård ingår inte i avgiftstaket.

I avgiften för tillfällig vård ingår grund- och sjukvård samt måltider. Individuella mediciner och blöjor ingår dock inte i avgiften. För tillfällig vård under närståendevårdarens ledighet tas ut 11,40 euro per vårddag.

Tilläggsuppgifter fås från det verksamhetsställe man fått vården.