Patientombudsman

Patientombudsmannen informerar patienten om hans eller hennes rättigheter och verkar för att främja dem. Patientombudsmannen har som uppgift att vid behov ge råd och hjälp om patienten är missnöjd med sin vård eller sitt bemötande.

Patientombudsmannen ger patienten råd i hur ärendet kan utredas på vårdplatsen. Han ger också vid behov råd och hjälp i att skriva en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten. Han tar inte heller ställning till huruvida fel eller försummelse förekommit i patientens vård.

Patientombudsmannen kan inte verka som patientens ombudsman eller representera denne i domstol.

Patientombudsmannen informerar patienten om hans eller hennes rättigheter och verkar för att främja dem. Patientombudsmannen har som uppgift att vid behov ge råd och hjälp om patienten är missnöjd med sin vård eller sitt bemötande.

Patientombudsmannen ger patienten råd i hur ärendet kan utredas på vårdplatsen. Patientombudsmannen ger också vid behov råd och hjälp i att skriva en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.

Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten. Patientombudsmannen tar inte heller ställning till de huruvida fel eller försummelse förekommit i patientens vård. Patientombudsmannen kan inte heller vara ombudsman för patienten eller representera denne i domstol.

Besöksadress: 

Auragatan 8, KOP-kolmio
20100 Åbo

Telefon:

Telefon 02 262 5959
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
E-post: 
potilasasiamies@turku.fi

Öppettider

Telefontider
mån - tors 09:00 - 11:00
På Salutorgets Monitori (tjänster endast med tidsbokning)
ons 11:00 - 15:00

Lokaliteter

Lokaliteter

Patientombudsmannen

För personer som behöver närmare upplysningar om ärenden som anknyter till patienters vård och bemötande samt patientskador

Åbo stads patientombudsman: telefontid Mån-Tor kl. 9-11, tel. 02 262 5959. Personligt besök ska alltid på förhand överenskommas med patientombudsmannen. Patientombudsmannen nås också via e-post: potilasasiamies(a)turku.fi

Telefon:

Telefon 02 262 5959

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Salutorgets Monitori
ons 09:00 - 17:00

Salutorgets Monitori

För personer som behöver närmare upplysningar om ärenden som anknyter till patienters vård och bemötande samt patientskador

Åbo stads patientombudsman: telefontid Mån-Tor kl. 9-11, tel. 02 262 5959. Personligt besök ska alltid på förhand överenskommas med patientombudsmannen. Patientombudsmannen nås också via e-post: potilasasiamies(a)turku.fi

Telefon:

Telefon 02 262 5959

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Salutorgets Monitori
ons 09:00 - 17:00