Patientombudsman

Patientombudsmannen informerar patienten om hans eller hennes rättigheter och verkar för att främja dem. Patientombudsmannen har som uppgift att vid behov ge råd och hjälp om patienten är missnöjd med sin vård eller sitt bemötande.

Patientombudsmannen ger patienten råd i hur ärendet kan utredas på vårdplatsen. Han ger också vid behov råd och hjälp i att skriva en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten. Han tar inte heller ställning till huruvida fel eller försummelse förekommit i patientens vård.

Patientombudsmannen kan inte verka som patientens ombudsman eller representera denne i domstol.

Besöksadress: 

Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Telefon:

Telefon 02 262 5959
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
E-post: 
potilasasiamies@turku.fi

Öppettider

Telefontider
mån - tors 09:00 - 11:00
ons 09:00 - 17:00