Frisörtjänster för äldre

Frisörtjänsterna är avgiftsfria för klienterna. Tjänsten utförs antingen under hembesök eller i serviceproducentens lokaler.  Åbo stad ordnar tjänsten genom tillståndsförfarande 1.1.2020–31.12.2021. Ansökan för serviceproducenter har öppnats, och det är möjligt att ansöka under hela perioden för tillståndsförfarande. Tjänsten tillhandahålls alltid utgående från ett beslut om service. Eventuellt kommer även frontveteraner att beviljas frisörstjänster, som tillhandahålls genom hembesök.

Frisörtjänster används inom boendetjänsterna för äldre på Runosbackens åldringshem, Tranbackahemmen, Gertruds, Linhagen, Tranboet, Tallbacken och Portsahemmet. I frisörtjänsterna ingår hårklippning för damer och herrar, tvätt av håret i samband med klippningen och styling av håret i samband med klippningen.

Förutsättningar för serviceproduktionen

 • Serviceproducenten loggar in i det nationella PSOP-systemet (system för servicesedlar och köpta tjänster) och uppger sina priser samt vilka tjänster som erbjuds. Uppföljningen och betalningen av frisörtjänsterna sker i systemet. (Betalningsvillkor 30 dagar netto)
 • Serviceproducenten måste ha grundutbildning som frisör eller en tidigare motsvarande examen inom branschen.
 • Serviceproducenten ansvarar för att:
  • kraven gällande personalens yrkeskompetens uppfylls under hela avtalsperioden.
  • personalens anställningsförhållanden åtminstone uppfyller de villkor som Finlands lag och kollektivavtalet föreskriver för motsvarande arbete.
 • Det rekommenderas att serviceproducenten tecknar en tillräckligt omfattande ansvarsförsäkring.
 • Tjänsten tillhandahålls alltid utgående från ett beslut om service.
 • Tjänsten utförs antingen under hembesök eller i serviceproducentens lokaler.
 • Serviceproducenten måste vid behov uppfylla hygienkraven för frisörtjänster inom dygnetruntvård.
 • Serviceproducenten ska erbjuda tjänster på finska och/eller svenska. Äldreomsorgscentral 1 har en svenskspråkig avdelning, där frisörtjänster ska erbjudas på finska och svenska. Om det behövs tolkning till andra språk ansvarar Beställaren för kostnaderna för tolkningen. En överenskommelse om anlitande av tolk görs med Beställaren och serviceproducenten.
 • Tjänsterna ska vara tillgängliga för både Beställaren och kunder som själva betalar för tjänsten.

Exempel på frisörtjänster

Klienten har beviljats frisörtjänster 6 gånger per år. Klienten väljer själv en serviceproducent på en lista över godkända frisersalonger och om tjänsten ska utföras i hemmet eller i serviceproducentens lokaler. Klienten ger serviceproducenten den kod som kommunen beviljat, utgående från vilken serviceproducenten registrerar kundens besök i PSOP-systemet. Systemet sköter automatiskt betalningen till serviceproducenten i enlighet med kommunens betalningsvillkor.

Kontaktuppgifter: 

Stöd-e-post för serviceproducenter i tekniska frågor som gäller PSOP-systemet: psop@turku.fi

Frågor om frisörtjänsterna besvaras av:

Boendeservicechef Riitta Karjalainen, riitta.karjalainen@turku.fi, tfn 044 907 4885