Fotvård för frontveteraner

Fotvården för frontveteraner är en självriskfri tjänst för klienterna. Tjänsten utförs antingen under hembesök eller i serviceproducentens lokaler. Åbo stad ordnar tjänsten genom tillståndsförfarande 1.1.2022–31.12.2023. Ansökan för serviceproducenter har öppnats, och det är möjligt att ansöka under hela perioden för tillståndsförfarande. Tjänsten tillhandahålls alltid utgående från ett beslut om service.

Förutsättningar för serviceproduktionen

 • Serviceproducenten loggar in i det nationella PSOP-systemet (system för servicesedlar och köpta tjänster) och uppger sina priser samt vilka tjänster som erbjuds. Uppföljningen och betalningen av fotvårdstjänsterna sker i systemet. (Betalningsvillkor 30 dagar netto)
 • Verksamheten är medicinskt sett ändamålsenlig och reglerna kring patientsäkerhet beaktas i verksamheten.
 • Serviceproducenten ska vara en fotvårdare som är registrerad hos Valvira och ha avlagt examen i fotvård eller vara närvårdare inom kompetensområdet fotvård.
 • Serviceproducenten måste ha en gällande patientförsäkring.
 • Serviceproducenten ansvarar för att:
  • kraven gällande personalens yrkeskompetens uppfylls under hela avtalsperioden.
  • personalens utbildning och kompetens uppfyller kraven i lagen om kompetenskrav för yrkespersoner inom hälsovården.
  • personalens anställningsförhållanden åtminstone uppfyller de villkor som Finlands lag och kollektivavtalet föreskriver för motsvarande arbete.
 • Det rekommenderas att serviceproducenten tecknar en tillräckligt omfattande ansvarsförsäkring.

Exempel på fotvård

Klienten har beviljats 3 fotvårdsbehandlingar. Klienten väljer själv en serviceproducent på en lista över godkända fotvårdare och om tjänsten ska utföras i hemmet eller i serviceproducentens lokaler. Klienten ger serviceproducenten den kod som kommunen beviljat, utgående från vilken serviceproducenten registrerar kundens besök i PSOP-systemet. Systemet sköter automatiskt betalningen till serviceproducenten i enlighet med kommunens betalningsvillkor.

Kontaktuppgifter:

Stöd-e-post för serviceproducenter vid tekniska problem och problem med ansökan om att bli serviceproducent: psop@turku.fi

Frågor om fotvården besvaras av:

Taru Falenius taru.falenius@turku.fi