Klient med servicesedel

Vad är en servicesedel?

Servicesedeln är ett alternativ till stadens egna eller köpta tjänster. Kommunen fastställer servicesedelns värde och godkänner serviceproducenter vars tjänster kan betalas med servicesedeln. Klientens självriskandel är skillnaden mellan serviceproducentens pris och servicesedelns värde.

Vad ska jag göra när jag har beviljats en servicesedel?

När du har fått din servicesedel kan du välja en serviceproducent på adressen:

Du behöver inte logga in i systemet för att jämföra och välja serviceproducenter. När du loggar in i systemet ser du dina uppgifter, de servicesedlar som du beviljats och de tjänster du använder.

På servicesedeln finns ett nummer som ges till serviceproducenten. På så sätt uppstår ett avtal mellan klienten och serviceproducenten, som omfattas av konsumentskyddslagen. Servicesedeln är personlig, och dess nummer får inte överlåtas till utomstående.

Serviceproducenten fakturerar klienten för självriskandelen. Om du vill kan du köpa ytterligare tjänster av serviceproducenten, som du betalar själv.

I PSOP-tjänsten kan du följa med de tjänster du använder och få information om tillgängliga tjänster och serviceproducenter: