Servicesedlar för personer med funktionsnedsättningar

Information för klienter med servicesedlar

Servicesedeln är ett alternativ till stadens egna eller köpta tjänster. Kommunen fastställer servicesedelns värde och godkänner serviceproducenter vars tjänster kan betalas med servicesedeln. Klientens självriskandel är skillnaden mellan serviceproducentens pris och servicesedelns värde.

Personer med funktionsnedsättningar kan beviljas servicesedlar för exempelvis närståendevård och personlig assistans samt munhälsovård.