PSOP-systemet som register över serviceproducenter

PSOP-systemet kan användas som faktureringssystem, men också bara som ett register över serviceproducenter.

PSOP-systemet används som ett register över serviceproducenter när det gäller privat småbarnspedagogik, gruppfamiljedagvård samt avgiftsfria synundersökningar och glasögonrecept för skolelever.

Kontaktuppgifter:

Stöd-e-post för serviceproducenter vid tekniska problem och problem med ansökan om att bli serviceproducent: psop@turku.fi

Klienter som har frågor om servicesedlarna ska alltid kontakta den aktör som utfärdat servicesedeln.