Servicesedel för hemvård

Hemvårdens klienter är äldre, handikappade och långtidssjuka. Behovet av service bedöms individuellt under ett hembesök och service beviljas som regelbunden eller tidsbestämd. På basis av en utvärdering av vårdbehovet utarbetas en individuell vård- och serviceplan. Servicesedeln är ett alternativ till stadens egna eller köpta tjänster. Kommunen fastställer servicesedelns värde och godkänner serviceproducenter vars tjänster kan betalas med servicesedeln. Klientens självriskandel är skillnaden mellan serviceproducentens pris och servicesedelns värde.

Klinterna för hemvården som ordnas av kommunen kan få mera information om servicesedeln för hemvård av den anställda för hemvården.

Exempel på servicesedlar för hemvård

Klienten har beviljats 11 timmar hemvård per månad. Hemvården utförs vardagar under dagtid. Klientens bruttoinkomster är 1 200 euro per månad. Utgående från dessa inkomster är klientens servicesedel värd 21,08 euro per timme.

Klienten köper hemvårdstjänster vars timavgift är 30,00 euro. Han eller hon betalar själv differensen mellan servicesedeln och serviceproducentens pris: 30,00 - 21,08 = 8,92 euro/timme.

Eftersom klienten utnyttjar tjänsten i 11 timmar varje månad, betalar han eller hon varje månad själv 11 × 8,92 = 98,12 euro/månad.

Besöksadress: 

Telefon:

Finskspråkig service 02 262 6164
Svenskspråkig service 02 262 6174
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Finskspråkig service
mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service
mån - fre 09:00 - 12:00