Tjänster som ordnas genom tillståndsförfarande

En ny lag om upphandlingar, ”Lag om offentlig upphandling och koncession” (1397/2016), trädde i kraft 1.1.2017. Lagändringen möjliggör användning av ett nytt ansökningsförfarande genom ett tillståndssystem.

Tillståndsförfarandet innebär inte konkurrensutsättning. Enligt EU:s upphandlingsdirektiv och den nationella upphandlingslagen kan tillståndsförfarandet tas i bruk för tjänster där lagstadgade krav och yrkeskvalifikationer räcker som minimikrav. Därtill kan man fastställda ett litet antal övriga krav och förutsättningar. Tillståndsförfarandet ger användarna av tjänsterna valfrihet, då de själva kan välja den serviceproducent som passar dem bäst.

Åbo stad ordnar följande tjänster genom tillståndsförfarandet:

Kontaktuppgifter:

Stöd-e-post för serviceproducenter vid tekniska problem och problem med ansökan om att bli serviceproducent: psop@turku.fi

Klienter som har frågor om servicesedlarna ska alltid i första hand kontakta den aktör som utfärdat servicesedeln.