Uppfyllelse av vårdgarantin inom munhälsovården

Mer information

Vårdgarantin inom munhälsovården kräver att icke-brådskande vård som anses behövlig ges kommunens invånare inom en rimlig tidsfrist. Det kan ändå ta högst sex (6) månader att inleda vården.

Väntetider inom munhälsovården

Icke-brådskande vård:
cirka 4 månader.

Antal personer som väntade på icke-brådskande vård den 15 september 2021:
0.

Antal personer som väntat på icke-brådskande vård i över 6 månaders tid den 15 september 2021:
0.