Uppfyllelse av vårdgarantin inom äldreomsorgen

Vårdgarantin innebär att den äldre får den dygnetruntomsorg som han eller hon behöver senast inom tre månader.

I Åbo har man kunnat bevilja vårdplats inom den tidsfrist som förutsätts enligt vårdgarantin.