Åbonejdens tolkcentral

kontaktinformation

Tolkförmedling, tel. 02 262 6321 eller tulkkaukset.tulkkikeskus@turku.fi
Beställning av översättningar, tel. 02 262 6321 eller kaannokset.tulkkikeskus@turku.fi

Beställning av tolk utom tjänstetid

Utom tjänstetid, på kvällarna och under veckosluten kan en myndighet beställa en tolk på journumret, tfn 0500 788 703

Direktören tfn 050 304 9227 eller johtaja.tulkkikeskus@turku.fi

Mottagning för privata översättningskunder tisdagar och torsdagar kl. 9–12 samt onsdagar klockan 12–15.30.

Ansvarig person: 

tf. direktör Hanna-Mari Kolistaja

Telefon:

Telefon 050 304 9227

Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Öppettider

Må–Fre 08:15–16:00

Åbonejdens tolkcentral är en regional, kommunal tolkcentral, som tillhandahåller kontakttolknings- och översättningstjänster för myndigheter som utför klientarbete bland invandrarna.   Även privatpersoner kan beställa översättningar.

Åbonejdens tolkcentral tillhandahåller tjänster på över 70 språk. Tolkcentralens tolkar har tystnadsplikt och de följer yrkesreglerna för en kontakttolk i sitt arbete.  En myndighet kan beställa en tolk på tolkcentralens journummer även utom tjänstetid på kvällarna och under veckosluten.

Åbonejdens tolkcentral rekommenderar att distanstolkning skulle föredras. Distanstolkningen kan beställas som en telefontolkning, som ett telefonsammanträde eller via olika webbmötesverktyg.  Anvisningar för användandet av webbmötesverktyg kan frågas ifrån tolkcentralen   

Privata tolkkunder betjänas tills vidare per e-post (kaannokset.tulkkikeskus@turku.fi) och per telefon exceptionellt på numret 040 480 9566 vardagar klockan 9-15.

Nyckelord: