Boendeservice

Med boendeservice avses service- och stödboende. Person som av särskilda skäl är i behov av hjälp och stöd med sitt boende eller sin bostad kan få boendeservice.

Nyckelord: