Familje- och socialtjänster för invandrare

Som invandrare får du familje- och socialtjänster genom Åbo stad på samma sätt som andra Åbobor. Vid inledande tjänster inom socialarbetets kundrådgivning får du handledning och rådgivning då du behöver allmänna uppgifter om socialservicen. Vi hjälper även vid ansökningar om kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Inledande tjänster inom socialarbetet

  • ärenden som gäller tidsbokning inom socialarbetet,
  • ekonomiska svårigheter,
  • svårigheter i vardagen,
  • problem med missbruk,
  • övriga krävande livssituationer.

Är du en invandrare med flyktingbakgrund?

När du anländer till Finland får du socialtjänster från Utlänningsbyrån för tre år om:

  • du är en invandrare med flyktingbakgrund och har fått ett positivt uppehållstillstånd,
  • din hemort är Åbo och
  • du har bott i Finland mindre än tre år.

 

Nyckelord: