Hjälp med dagliga resor

Tilläggsinformation

I Åbo trafikerar bussar med låggolv samt servicelinjer, som är lämpliga särskilt för äldre och personer med nedsatt rörlighet. Om användningen av offentliga fortskaffningsmedel ändå förorsakar oskäligt stora svårigheter, är det möjligt att få färdtjänst.

Med färdtjänst avses möjligheten att använda vanlig taxi eller invataxi. Färdtjänst beviljas antingen enligt socialvårdslagen eller enligt handikappservicelagen.

Ansökan om färdtjänst riktas till handikappservicen. Tidsbeställning och telefontid till handikappservicens socialarbetare och servicehandledaren mån–fre kl. 9–10.

Färdtjänst för gravt handikappade

Färdtjänsten för gravt handikappade är avsedd för personer som har särskilda svårigheter att röra sig och som inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter.

Färdtjänst för äldre över 65 år samt färdtjänst enligt socialvårdslagen

Färdtjänst på basen socialvårdslagen beviljas huvudsakligen för äldre med särskilda svårigheter att röra sig. Servicen beviljas inom ramen för budgetmedlen. Sökandes inkomster beaktas som ett av kriterierna för att få tjänsten.