Barnatillsyningsmännens tidsbeställning

Kontaktuppgifter

Barnatillsyningsmännen sköter ärenden som gäller utredning och erkännande av faderskap, då föräldrarna inte är gifta med varandra samt fastställer avtal med anknytning till barns vårdnad, boende och umgängesrätt samt underhåll.

Efter att faderskapet erkänts sänder barnatillsyningsmännen faderskapshandlingarna till magistraten som fastställer barnets faderskap.

Tid bokas hos familjerättsenheten vid Åbo stads välfärdssektor tfn (02) 2625 833 mån och fre kl. 9-10, tis-tor kl. 13-14 eller genom att kontakta den barnatillsyningsman som väljs på basis av barnets efternamn.

Obs! För rådgivning i barnskyddsärenden, klicka på länken Nödsituationer och jour.

Barnatillsyningsmännen

Telefontid mån och fre kl. 9-10, tis och ons kl. 13-14

Enligt barnets släktnamn 
A - Gtfn: 02 26 26 013 (faderskapsfrågor, vårdnad om barnet, boende, umgänge, underhåll)
H - Itfn: 02 26 26 052 (faderskapsfrågor, vårdnad om barnet, boende, umgänge, underhåll)
J - Kåtfn: 02 26 25 803 (faderskapsfrågor, vårdnad om barnet, boende, umgänge, underhåll)
Kä - Otfn; 02 26 26 048 (faderskapsfrågor, vårdnad om barnet, boende, umgänge, underhåll)
P - Sttfn: 02 26 26 011 (faderskapsfrågor, vårdnad om barnet, boende, umgänge, underhåll)
Su - Ötfn: 02 26 26 098 (faderskapsfrågor, vårdnad om barnet, boende, umgänge, underhåll)
Nyckelord: