Service för minnessjuka

Alla glömmer saker ibland. Vem som helst kan drabbas av så kallade godartade minnesproblem till följd av stress och trötthet. I sådana fall talar man ofta om tankspriddhet och situationen löser sig med tillräcklig vila.

Med åldern krävs det mer tid att lägga ärenden på minnet och det blir svårare att dra sig till minnes om dem. Det handlar om normalt åldrande och det går att komma ihåg saker med hjälp av minnestips och råd.

Det lönar sig att börja utreda minnesstörningarna när

  • det känns svårare än normalt att lära sig något nytt,
  • du glömmer upprepade gånger bort sådant som är inlärt och
  • glömskan är fortlöpande och stör vardagslivet.

Ta då kontakt med en minneskoordinator.

Det har framkommit i flera undersökningar att prognosen för en minnessjuk förbättras om man lyckas identifiera minnessjukdomen och ge rätt diagnos i tid. Var och en kan för sin del förebygga minnessjukdomar med hjälp av hälsosamma levnadsvanor.