Servicesedlar

Tilläggsinformation

Åbo har som första kommun tagit i bruk elektroniska servicesedlar. Det elektroniska systemet för servicesedlar och köpta tjänster (PSOP) förenklar processerna klienten, serviceproducenten och staden emellan.

Vad är en servicesedel?

Servicesedeln är ett alternativ till de tjänster som kommunen själv producerar och upphandlar. Kommunen preciserar själv servicesedelns värde och godkänner de serviceproducenter vars tjänster sedeln kan användas för. Klientens självriskandel utgörs av skillnaden mellan serviceproducentens pris och servicesedelns värde.

Vad ska jag göra när jag beviljats en servicesedel?

Du kan jämföra serviceproducenterna på webbplatsen parastapalvelua.fi (på finska). Då du loggar in i systemet kan du se dina egna servicesedlar, uppgifter och servicehändelser. Antingen du själv, en anhörig eller en person som represesenterar dig kan ta kontakt med en av de serviceproducenter som godkänts av kommunen. Du och serviceproducenten gör upp ett ömsesidigt avtal där alla avtalade ärenden och rättigheter samt skyldigheter finns uppräknade. Avtalet omfattas av konsumentskyddslagen.

Serviceproducenten fakturerar kommunen månatligen för den summa som motsvarar servicesedlarnas värde. Klienten faktureras för självriskandelen. Det är dessutom möjligt för klienten att köpa tilläggstjänster av serviceproducenten som han eller hon själv betalar för.