Systemet för servicesedlar och köpta tjänster (PSOP)

Åboborna erbjuds välfärdstjänster på fyra olika sätt:

  1. Tjänster som produceras av staden
  2. Köptjänster (staden har konkurrensutsatt serviceproducenterna)
  3. Med servicesedlar (staden har godkänt privata serviceproducenter)
  4. Tjänster som anskaffas genom tillståndsförfarande (staden har godkänt privata serviceproducenter)

Staden producerar majoriteten av de tjänster som Åboborna behöver. Tjänster kan också köpas från konkurrensutsatta serviceproducenter. Staden sköter konkurrensutsättningen och väljer serviceproducent.

Klienter som beviljats servicesedlar kan välja en serviceproducent som godkänts av staden för den avtalade tjänsten. För servicesedelverksamheten finns så kallade regelböcker, som förklarar alla parters rättigheter och skyldigheter. Regelböckerna finns på sidan Klient med servicesedel.

Tillståndsförfarandet är ett nytt sätt att ordna tjänster och kan tas i bruk när det gäller tjänster som förutsätter exempelvis en viss yrkeskompetens (såsom fotvårdarexamen). När det gäller dessa tjänster kan klienten välja en serviceproducent på egen hand eller tillsammans med en anställd inom staden.

I Åbo används ett elektroniskt system för servicesedlar och köpta tjänster (PSOP)

För tjänster som erbjuds inom servicesedel- och tillståndsförfarandet samt för vissa köptjänster används ett elektroniskt system för servicesedlar och köpta tjänster (PSOP) Via PSOP-systemet kan klienten få tillgång till en servicesedel eller köptjänst som beviljats av staden. Inloggningen i systemet sker med bankkoder eller mobilcertifikat. I tjänsten kan klienten bland annat följa med förverkligandet av tjänsten och ge respons.

Företag som vill bli godkända som serviceproducenter identifierar sig i PSOP-systemet med Katso-koder och kan därefter ansöka om att bli godkända som producenter av de tjänster som kommunen erbjuder. Serviceproducenten registrerar de tjänster som klienterna fått i systemet och får en redovisning utgående från de godkända anteckningarna.