PSOP-systemet för serviceproducenter

Anvisningar för ansökning och användning

I Åbo används ett elektroniskt system för servicesedlar och köpta tjänster (PSOP). Ansökan om att godkännas som serviceproducent görs endast elektroniskt via systemet.

PSOP-systemet finns på adressen parastapalvelua.fi. Företagare behöver KATSO-koder för att kunna ansöka om att bli godkända som serviceproducenter. Nya serviceproducenter bör bekanta sig mycket noggrant med de ansökningsanvisningar som gäller för tjänsten och redan på förhand skaffa alla lagstadgade bilagor samt de bilagor som krävs för tjänsten. Specifika anvisningar för ansökan för olika tjänster finns under separata flikar.

Tjänster som ordnas med Åbo stads servicesedlar är:

 • Hemvård
 • Städning
 • Närståendevård
 • Personlig assistans
 • Effektiverat serviceboende
 • Hemtjänst för barnfamiljer
 • Munhälsovård
 • Rehabiliterande arbetsverksamhet

Tjänster som ordnas genom tillståndsförfarande är:

 • Frisörtjänster för äldre
 • Fotvård för frontveteraner
 • Tvättjänst för frontveteraner

PSOP-systemet fungerar som register över producenter av följande tjänster:

 • Avgiftsfri synundersökning och glasögonrecept för skolelever
 • Privat småbarnspedagogik
 • Gruppfamiljsdagvård

Kontaktuppgifter:

Stöd-e-post för serviceproducenter vid tekniska problem och problem med ansökan om att bli serviceproducent: psop@turku.fi

Klienter som har frågor om servicesedlarna ska alltid kontakta den aktör som utfärdat servicesedeln.