Socialarbete för barnfamiljer

Kontaktinformation

Socialarbete för barnfamiljer, södra området

 • rådgivning och handledning vardagar kl. 9–10 tfn 040 645 2208

Socialarbete för barnfamiljer, västra området

 • rådgivning och handledning vardagar kl. 9-10 tfn 050 396 7183

Socialarbete för barnfamiljer, norra området

 • rådgivning och handledning vardagar kl. 9-10 tfn 040 1940545

Socialjour

Palveluohjauksen neuvonnan chat palvelee arkisin klo 9-11

Chatista voit kysyä:

 • aikuisten sosiaalipalveluista
 • oikean sosiaalipalvelun löytämisestä
 • toimeentulotuen hakemiseen liittyviä kysymyksiä

Socialarbetet för barnfamiljer är ert stöd när livssituationen är svår, när ni vill göra en förändring i era liv eller när ni känner att många olika slags utmaningar har hopat sig och du inte själv är säker på hur ni ska kunna gå vidare.

Socialarbetarna försöker i samarbete med familjerna hitta alternativ som passar deras livssituation, erbjuder stöd i förändringar samt samarbetar vid behov med övriga servicenätverk och nätverk av närstående.

I enheterna arbetar familjehandledare, familjearbetare, socialarbetare, socialhandledare och en byråsekreterare. Vi verkar i ett omfattande nätverk tillsammans med till exempel dagvård, skolor, rådgivningar, FPA, sysselsättningstjänster och olika organisationer.

Du kan kontakta socialarbetet för barnfamiljer till exempel när:

 • ni behöver stöd i vardagen
 • ni vill ha stöd i frågor som gäller barnets utveckling och välfärd
 • ni vill ha stöd i frågor som gäller föräldraskap och ork
 • ni har ekonomiska problem
 • ni har problem med boendet
 • familjens förälder/föräldrar har varit arbetslösa en längre tid
 • familjen har råkat ut för en kris eller livet känns otryggt, t.ex. våld
 • ni vill ha mer information om tjänsterna för barnfamiljer i ert område
 • ni vill ha mer information om de tjänster de vuxna i familjen behöver

Du får tillgång till tjänsterna genom att kontakta enheten för socialarbete bland barnfamiljer i ditt eget bostadsområde

Lokaliteter

Lokaliteter

Socialarbete för barnfamiljer, norra området

Postnummer: 20300, 20380, 20400, 20460, 20500, 20540, 20610, 21330, 21340

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Speciella öppettider

vägledning och rådgivning
mån - fre 09:00 - 10:00

Socialarbete för barnfamiljer, södra området

Postnummer: 20520, 20700, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20800, 20810, 20880, 20900, 20960

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Speciella öppettider

vägledning och rådgivning
mån - fre 09:30 - 10:00

Socialarbete för barnfamiljer, västra området

Postnummert: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20320, 20360

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00

Speciella öppettider

vägledning och rådgivning
mån - fre 09:00 - 10:00

Utlänningsbyrån

För invandrare

Socialt arbete bland vuxna utförs på de regionala socialbyråerna, boende- och missbrukarservicen och utlänningsbyrån

För att få del av servicen kontaktas byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)262 50 01, kl. 8.30-15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Öppettider

Öppettider (telefontid 9-10)
mån - fre 08:00 - 16:00