Tillnyktringsstationen för unga

Under skolåret håller tillnyktringsstationen för unga öppet fredagar och lördagar kl. 20.30–02.00 i polisinrättningens lokaler i Åbo. Stationen är dessutom öppen under helgdagar, i början av skolterminer och lov samt under sådana evenemang där ungdomar förväntas dricka alkohol.

I varje arbetstur finns en hälso- eller sjukvårdare, en socialarbetare samt en annan yrkesmänniska inom social- och hälsovården. Under vinterns tystaste månader sysselsätter tillnyktringsstationen dock endast två personer.

Nästan alla unga som kommer till tillnyktringsstationen förs dit av polisen. På tillnyktringsstationen observerar man den ungas hälsotillstånd, mäter graden av berusning med hjälp av en alkometer och låter vid behov drogtesta den unga. Tillnyktringsstationens personal kontaktar hemmet så att föräldrarna kan hämta hem sitt barn. Den ungas livssituation diskuteras med varje familj. Vid behov flyttas den unga till hälsovårdscentralens jourmottagning eller till ÅUCS för fortsatt vård.

För varje ungdom som förts till tillnyktringsstationen görs en barnskyddsanmälan. Ungdomar från Åbo får dessutom en remiss till drogpolikliniken för barn och unga. Ungdomar från andra kommuner anmäls till respektive kommuns socialarbetare.

Besöksadress: 

Eerikinkatu 40
20100 Turku

Telefon:

Telefon 02 266 1222
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Speciella öppettider

Öppettider
fre - lör 20:30 - 02:00
Öppettider
lör - sön 20:30 - 02:00