Socialservice, jour

Kontaktuppgifter:

I brådskande sociala frågor som gäller alla åldersgrupper:
Kontakta dygnet runt tel. 02 262 6003.

Socialjour ordnas dygnet runt för att trygga brådskande och nödvändig hjälp. Socialjourens klienter är de som omedelbart behöver vård, trygghet och omsorg.  

Tjänstetid

Socialjouren svarar på brådskande behov av socialtjänster i alla åldersgrupper både för Åbobor och andra personer som vistas i kommunen. Socialjouren tar emot och behandlar barnskyddsanmälningar samt kontakter och anmälningar i enlighet med socialskyddslagen. Socialjouren ger också rådgivning och handledning inom det sociala området. Socialjouren bedömer barnens brådskande behov av socialtjänster samt ordnar vid behov brådskande placeringar. Enheten svarar också för organiseringen av psykosocialt stöd i olycks- och krissituationer.

Utanför tjänstetid

Utanför tjänstetid betjänar socialjouren kommuninvånare i alla åldersgrupper i Egentliga Finlands område eller de som vistas i regionen – med undantag av kommunerna runt Nystad – och är i behov av brådskande socialtjänster.  

Kommunerna som omfattas av socialjouren: Aura, S:t Karins, Kimitoön, Koski TL, Lundo, Loimaa, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Oripää, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero och Åbo.

Man kan kontakta socialjouren dygnet runt per telefon på nummer (02) 262 6003.

På socialjouren tar man emot barnskyddsanmälan, gör hembesök och ger handledning och råd i vårdnads- och umgängesrätt samt i övriga ärenden anknutna till barn. Tjänsten är ämnad för barn- och vuxenfamiljer i brådskande behov av socialarbete.

All brådskande kontakt i ärenden gällande barn-, familje- och vuxensocialarbete görs via telefon dygnet runt på nummer (02) 262 6003.

Lokaliteter

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider
Öppen 24/7