Kontakt med socialvården för att bedöma behov av hjälp

Kontakt eller anmälan i enlighet med socialvårdslagen kan göras angående ett barn eller en vuxen som har ett uppenbart behov av socialvård.

Behovet av stöd kan ha flera orsaker, till exempel:

  • oron över barnets vardag, skolgång eller tillgången till hälsovård
  • konflikter mellan barnet och föräldern
  • förälderns trötthet
  • utmaningar i den vuxnas livskompetens
  • utmaningar i hur den äldre klarar sig hemma
  • barnet eller föräldern behöver socialtjänster för att klara sig i vardagen

Kontakt eller anmälan i enlighet med socialvårdslagen?

Kontakt med socialvården tas i samarbete med barnet och barnets vårdnadshavare eller den vuxna själv. Barnets vårdnadshavare kan också själv kontakta socialvården om sitt barn eller en vuxen om sig själv om man upplever behov av stöd. Om samtycke inte kan fås och personen är uppenbart oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, eller om ett barns bästa absolut kräver det, ska de personer som har anmälningsskyldighet utan dröjsmål göra en anmälan om behovet av socialvård trots sekretessbestämmelserna. Även någon annan än en person som har anmälningsskyldighet kan göra en anmälan i enlighet med socialvårdslagen. 

Den som gör en anmälan behöver inte nödvändigtvis veta om hen gör sin anmälan med stöd av barnskyddslagen eller socialvårdslagen. Det viktigaste är att kontakta socialvården och berätta vad man är oroad över eller om ett eventuellt servicebehov.

Hur och vem kan man kontakta och göra en anmälan till i enlighet med socialvårdslagen?

Per brev:

Socialjouren i Åbo
PB 670
20101 Åbo
Fax (02) 262 6626

Per telefon:

  • 24/7 till socialjouren inom Åbo stads välfärdssektor, tel. (02) 262 6003.

Socialjouren kan konsulteras per telefon (tjänstetid) i frågor som gäller kontakt eller anmälan enligt socialvårdslagen.

Vad händer efter en anmälan?

Utifrån kontakten eller anmälan i enlighet med socialvårdslagen bedöms barnets eller den vuxnas helhetssituation och behov av stöd och hjälp. På det sättet kan man erbjuda relevanta socialtjänster till barnet eller den vuxna, eller hänvisa denne till andra typer av tjänster.  

Socialmyndigheterna är skyldiga att utreda varje kontakt eller anmälan.