Barnuppfostran

Att vara förälder innebär kontinuerligt lärande. Familjer och barn är alla olika och det finns ingen patentlösning för barnuppfostran eller ett enda rätt sätt.

Det finns hjälp och stöd att fås för barnuppfostran. Om du oroar dig över ett barn eller en ung person lönar det sig inte att grubbla över saken själv. Att prata om saken med andra vuxna eller professionella kan underlätta och ge råd om hur man ska gå vidare i situationen.

Det finns skäl att reagera på problematiska situationer då problemen ännu är små.